Investirajte u Poslovnu zonu

Lokacija i pristup

Poslovna zona Gornji Čret se nalazi u bližoj okolici grada Križevaca. Općina i grad Križevci se prostiru na površini od 263 km2 s oko 22.000 stanovnika. Grad Križevci je jedan od najstarijih gradova u Hrvatskoj s tradicijom od 800 godina. Tokom stoljeća grad se razvio među najznačajnije u središnjoj Hrvatskoj sa snažnim kulturnim i poslovnim identitetom. Danas su Križevci moderan grad s rastućom industrijom, nastanjen mladim educiranim ljudima vrlo zainteresiranim za perspektive koje će donijeti članstvo u EU. Poslovna zona je smještena na cestovnom križištu prometnica koja povezuje centralnu Hrvatsku s Mađarskom i Austrijom. Pristupa se lokalnim cestama, a uz samu zonu je planirana auto cesta Zagreb-Koprivnica-Mađarska, koja je u izgradnji. Uz Poslovnu zonu postoji i željeznička pruga koja povezuje Križevce sa središnjom Europom.

Poslovna zona se nalazi na 140 m nadmorske visine, s umjerenom kontinentalnom klimom. 

Poticaji lokalne samouprave

Osim poticaja iz EU strukturnih fondova, poticaja države Hrvatske, lokana samouprava nudi za investitore u Poslovnu zonu Gornji Čret dodatne pogodnosti:

  • Cijene kupnje ili najma zemljišta se mogu pregovarati
  • Oslobađanje od lokalnih poreza

 

Infrastrukturni detalji

 
  • Napajanje električnom energijom
  • Napajanje zemnim plinom
  • Napajanje pitkom vodom, priključci po DN 200.
  • Zbrinjavanje slivnih i otpadnih voda
  • Telekomunikacije
  • Ceste unutar Poslovne zone – 2,6 km